Hitta köpare

Genom att ange sin bostads typ, läge, storlek och pris kommer säljare här enkelt kunna hitta passande potentiella köpare.

Här kan även framgå om köparna har ”lånelöfte”, inom vilken tidshorisont man vill köpa och även personlig information som kan tilltala säljarna.